Spolupracující shopsystémy

Modul je podporován v základní verzi řešení e-shopu
Modul může být ze strany shopsystému podporován (více informací u poskytovatele)
Modul nemá ze strany shopsystému zatím podporu