Reklamační podmínky

Dne 1. dubna 2020 byl obchodní závod společnosti Uloženka, s.r.o. převeden na společnost WE|DO CZ s.r.o. (dřívější obchodní název IN TIME SPEDICE s.r.o.).

Jmění společnosti WE|DO CZ s.r.o. přešlo dne 1. ledna 2024 na nástupnickou společnost Allegro Retail a.s. (dřívější obchodní název Internet Mall, a.s.) v důsledku fúze sloučením. Platforma Uloženka by WE|DO je tak od 1. ledna 2024 provozována společností Allegro Retail a.s.

S účinností od 1. ledna 2024 se Zasílatelem, jak je tento pojem definován v obchodních podmínkách, rozumí společnost Allegro Retail a.s., se sídlem U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, IČO: 262 04 967.

Reklamační řád (platný od 1. 1. 2024)